Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de diensten van Van Hoof en Van Hoof Produkties B.V.. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig en actueel is.

Van Hoof en Van Hoof Produkties B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de informatie, logo’s en afbeeldingen aan te brengen. Onze website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Van Hoof en Van Hoof Produkties B.V. rusten. Zo zijn de beschrijvingen van projecten, teksten en foto’s van onze website auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming (onderdelen van) de site te kopiëren en/of openbaar te maken.